Ramon Tremosa participa al viatge oficial del Parlament Europeu a Xile