Politica de privadesa

Confidencialitat i privadesa de les dades

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CONVERGÈNCIA i UNIÓ informa a les persones usuàries que les dades personals que es puguin facilitar a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web i/o mitjançant missatges de correu electrònic són incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat de la pròpia entitat, i sota la seva responsabilitat.

La finalitat del tractament d'aquestes dades és poder gestionar adequadament les sol·licituds d’informació i/o serveis de les persones usuàries i mantenir-les informades sobre qüestions relatives a les activitats del partit que puguin ser del seu interès. El fitxer esmentat ha estat inscrit en l'Agència de Protecció de Dades.

Convergència i Unió es compromet a fer un ús responsable, reservat i confidencial de les dades, garantint que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Convergència i Unió es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

Consentiment de les persones usuàries

L'ús dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web, així com la tramesa d'un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació esmentats. Les dades no seran cedides a tercers. No obstant això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, tot posant de manifest, per tant, el caràcter facultatiu i no obligatori del mateix.

Drets de les persones usuàries  

Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. La pàgina web de Convergència i Unió no utilitza tècniques de "Spaming", ni tampoc queden enregistrats els usuaris per una mera visita al nostre Website. Convergència i Unió tan sols tractarà la informació que l'usuari ens comuniqui a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web i/o mitjançant missatges de correu electrònic.  

L’usuari o usuària podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades personals en els termes i condicions previstos a la Llei orgànica 15/1999 enviant un escrit a CONVERGÈNCIA i UNIÓ, C/ Còrsega, 331-333, 08015 Barcelona o bé adreçant un correu electrònic ciu@ciu.info.  

D'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1 del Reglament de desenvolupament  de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Seguretat

Convergència i Unió manté els nivells de seguretat de protecció de dades segons el Reglament de desenvolupament  de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti a Convergència i Unió, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Pel que fa a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic ciu@ciu.info.