Hem fet

En Ramon Tremosa ha estat un dels diputats europeus que amb més fermesa ha treballat per aconseguir que el corredor mediterrani s’inclogui dins del mapa de prioritats ferroviàries de la Unió Europea. L’aprovació del corredor mediterrani ha estat una de les grans victòries que ha aconseguit Catalunya a les institucions europees.

Farem

Defensarem des del Parlament Europeu la liberalització del transport ferroviari perquè volem que els ciutadans i les mercaderies puguin moure’s per la xarxa ferroviària amb el millor servei i amb el menor preu possible. Actuarem des de les institucions europees per potenciar l’aeroport del Prat com una de les infraestructures bàsiques de Catalunya. Treballarem canviar l’actual model d’AENA de gestió centralitzada dels aeroports per avançar cap a un model on la gestió tingui un fort component local i impulsarem l’eliminació dels Tractats Bilaterals que l’Estat espanyol té amb altres països i que obliguen als vols a passar per Barajas, perjudicant així l’aeroport del Prat.

Iniciatives parlamentàries més destacades