Ramon Tremosa pregunta al Sr. Campa sobre EBA, al Parlament Europeu

27/02/2019